Svaz účetních vydal své tiskové periodikum Metodické aktuality v digitalizované podobě více zde.

Nabídka produktů Metodické sekce Svazu účetních

Odborná publikace „Metodické aktuality
a softwarový produkt „Účetní poradce
pro ekonomy, auditory, daňové poradce, účetní a podnikatele.

Chtěli bychom Vám nabídnout odbornou publikaci „Metodické aktuality“, která by Vám mohla přinést cenné informace a rady v oblasti účetnictví, daní a navazujících právních oblastí. Tým odborníků v něm formou řešených dotazů reaguje na problémy praxe. Metodická sekce Svazu účetních k aktuálním novinkám a změnám vydává i tematicky zaměřená čísla, v rámci ročníku 2013 jsme se již věnovali např. změnám v sociálním pojištění, novelám zákona o DPH či zákona o daních z příjmů, judikatuře ESD ve vybraných oblastech DPH, změnám v účetnictví pro podnikatele nebo problematice bezúročných půjček z pohledu obchodního práva. Každoročně je vždy poslední číslo ročníku zaměřeno na účetní závěrku podnikatelů. Našim předplatitelům poskytujeme celoroční poradenství zdarma prostřednictvím našich internetových stránek www.ucetni.cz, sekce Dotazy. Odborné dotazy zodpovídá redakční rada a zpracovaná stanoviska jsou následně publikována v Metodických aktualitách.

Významným pomocníkem při Vaší každodenní práci se může stát i náš další produkt -  softwarový informační a poradenský systém „ÚČETNÍ PORADCE“. Tento systém obsahuje ucelený soubor účetní a daňové legislativy a dalších právních předpisů z navazujících oblastí, které jsou přehledným způsobem uspořádány a vzájemně propojeny. Vy, jako uživatelé, budete mít k dispozici vždy plná znění legislativních předpisů k Vámi zvolenému datu, změny schválené příslušnou novelou naleznete barevně zvýrazněné. Pokud Vás zajímá, jak se v čase vyvíjelo znění konkrétního ustanovení Vámi zvoleného právního předpisu, „Účetní poradce“ Vám díky speciální funkci nabídne veškerá jeho znění s uvedením novelizujícího předpisu i účinnosti. Legislativní část je doplněna částí metodickou, která obsahuje více než 5 700 stanovisek k odborným dotazům zpracovaných Metodickou sekcí Svazu účetních, výkladové manuály, stanoviska, informace, pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ, interpretace NÚR či závěry přijaté v rámci Koordinačního výboru. Kromě základní verze Účetního poradce nabízíme i jeho rozšířené verze, které navíc obsahují např. legislativu týkající se kapitálového trhu, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, legislativu týkající se majetku a jeho ocenění, mezinárodní účetní standardy, směrnice a nařízení EU či vybranou judikaturu NSS ČR, NS ČR a ÚS ČR.

VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁVKY na dotaz e-mailem