Svaz účetních vydal své tiskové periodikum Metodické aktuality v digitalizované podobě více zde.Produkty Metodické sekce

Metodické aktuality

Stanoviska, komentáře a návody od odborníků na daně, účetnictví a právo.
více informací

ucetni_poradce.jpg, 12kB

Účetní poradce

Softwarový produkt obsahující legislativu a související předpisy.
více informací

 

Metodické aktuality č. 6/2017

Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se podstatným způsobem změnil institut náhrady škody. Metodické aktuality č. 6/2017 přinášejí odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který vás provede vybranými změnami v pojetí právní úpravy škody a náhrady škody. Základní rozdíl vyplývá již z používané terminologie – nová právní úprava vymezuje škodu jako újmu na jmění. Z pohledu vzniku povinnosti k náhradě škody rozlišuje, jaké povinnosti byly porušeny – zda došlo k porušení dobrých mravů, porušení zákona nebo porušení smlouvy. Nový občanský zákoník ve vztahu k náhradě škody nepřevzal ze staré úpravy obecný zákaz vzdání se práv, která mohou vzniknout teprve v budoucnu, nicméně obsahuje dílčí zákazy. Zásadně změnil i způsob náhrady škody, oproti staré právní úpravě jednoznačně upřednostňuje uvedení do předešlého stavu (oproti náhradě v penězích). V rámci výkladu autor odkazuje na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu, využívá rovněž starší judikatury, která je použitelná i po rekodifikaci soukromého práva.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 5. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz  nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

 

 

Více z obsahu Objednat toto číslo »

MA ročník 2017 »

Nabízíme Vám balíček vybraných čísel MA k novele účetních předpisů od 1. 1. 2016, objednejte si ho ještě dnes zde. Tematický obsah Metodických aktualit ročník 2016 najdete zde.