Svaz účetních vydal své tiskové periodikum Metodické aktuality v digitalizované podobě více zde.

Produkty Metodické sekce

Metodické aktuality

Stanoviska, komentáře a návody od odborníků na daně, účetnictví a právo.
více informací

ucetni_poradce.jpg, 12kB

Účetní poradce

Softwarový produkt obsahující legislativu a související předpisy.
více informací

 

Metodické aktuality č. 9/2016

Od účetního období započatého v roce 2016 je nezbytné při sestavení účetní závěrky postupovat podle zcela nových pravidel. Prvním důležitým krokem, který je nutné učinit ještě před jejím sestavením, je určit, do které kategorie daná účetní jednotka patří. Rozsah, obsah a struktura účetní závěrky se pak bude odvíjet od tohoto začlenění. Změny oproti předchozím rokům jsou podstatné. Pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přílohy v účetní závěrce platí samostatná pravidla. Důležité je také vědět, kterým podnikatelským subjektům vzniká nově povinnost sestavit a v rámci účetní závěrky vykázat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Platí i nová pravidla pro povinnost ověřování účetní závěrky auditorem (vč. změny obsahu kritérií „aktiva celkem“ a „roční úhrn čistého obratu“). S rozsáhlými změnami Vás přehledným způsobem seznámí Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová poradkyně. Přílohová část první kapitoly obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh a s uvedením srovnatelného označení položek za bezprostředně předcházející účetní období.

Druhá tematická část MA č. 9/2016 je věnována dotazům z praxe. Jak z účetního a daňového hlediska správně postupovat při realizaci výstavby nového bytového domu a následném prodeji bytových jednotek? Provádíte rekonstrukci vlastní nemovitosti, která se nachází v jiném členském státu, a řešíte správný postup fakturace provedených prací z pohledu DPH? Jaké povinnosti z titulu podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob vznikají obchodní společnosti, vstoupí-li do likvidace? K těmto i dalším zajímavým dotazům jsme se snažili zpracovat stanoviska.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 10. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Máte dotazy k novinkám v účetnictví od 1. 1. 2016? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz  nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Více z obsahu Objednat toto číslo »

MA ročník 2016 »

 

Rekodifikace soukromého práva v MA více zde