Svaz účetních vydal své tiskové periodikum Metodické aktuality v digitalizované podobě více zde.

Metodické aktuality Svazu účetních

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních České republiky
nabízí svým čtenářům a zájemcům:

Podporu při uzavírání účetních knih a sestavování účetních závěrek

 • Další komentáře k zákonu o účetnictví
 • Vývoj stanovisek a poznatků v oblasti novely zákona o účetnictví
 • Praktické aplikace účetních metod a stanovených postupů účtování
 • Výstupy z jednání metodických rad Svazu účetních
 • Závěry pracovních skupin
 • Výstupy z jednání s ministerstvem financí
 • Názory, stanoviska, poznatky, komentáře,
  návody a manuály předních odborníků
  z oblasti účetnictví, daní, zdravotního
  a sociálního pojištění, obchodního práva

  a dalších navazujících disciplin.

Napište si o ukázkové číslo ještě dnes »

 

Poslední číslo: Metodické aktuality č. 7/2017


Archiv Metodických aktualit